blog koopovereenkomst deel 1

Let op bij koopovereenkomst deel 1

Gefeliciteerd! Jouw bod is geaccepteerd en jij hebt jouw gegevens doorgegeven aan de verkopende partij voor het opmaken van de koopovereenkomst. Deze krijg je eerst in concept toegestuurd maar waar moet je nou precies allemaal op letten en wat betekent dit?

A: check jouw persoonlijke gegevens bij punt B van de koopovereenkomst. Hier staan namelijk de gegevens van jou als koper. Aangezien deze koopovereenkomst ook naar de geldverstrekker gaat en naar de notaris is het belangrijk deze gegevens goed te checken. Heb je wijzigingen geef deze dan z.s.m. door aan de verkopende partij.

B: artikel 1. Hier worden de gegevens van de te verkopen woning vermeld maar ook extra kadastrale percelen worden hier vermeld. Denk bijv aan een schuur of garage welke een eigen kadastraal nummer hebben maar ook een mandelig pad. Dit moet allemaal vermeld worden.
Als je een appartement hebt gekocht staan hier niet alleen de gegevens van het appartementsrecht maar ook van het gehele gebouw waar het appartementsrecht deel van uitmaakt. Check goed of het breukdeel per kadastraal nummer goed vermeld staat. Ook hier kan het dus voorkomen dat er meerdere appartementsindexen worden vermeld.
Als je ook nog een woning of appartementsrecht met erfpacht hebt gekocht dan worden hier ook de gegevens vermeld van het lopende erfpachtcontract, als duur, wel of niet afgekocht. Check deze gegevens ook goed.

Ten slotte wordt de overeengekomen koopsom vermeld in artikel 1 inclusief of exclusief het bedrag wat wordt gewaardeerd aan de roerende goederen. Dit moet overeenkomen met de afspraak die jij hebt gemaakt met de verkopende partij.