Huis kopen aankoopmakelaar

Nieuwe wetgeving VvE’s 2018

Het VvE-recht is volop in beweging. Naar per 1 januari 2018 wordt de “Wet verbetering functioneren vereniging van eigenaars” ingevoerd, wat moet leiden tot financieel gezondere VvE’s en beter onderhoud van het gebouw.

 

Waarom verandert de wetgeving?

 

Een kwart van de woningen in Nederland is appartement. Er zijn 1,2 miljoen appartementen in 121.000 VvE’s verenigd. Echter, na onderzoek is gebleken dat een derde van de VvE’s slecht tot matig functioneert. Ze zijn niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, reserveren te weinig of hebben geen onderhoudsplan. Dat leidt tot verval van het onroerend goed. Naast het aspect van onderhoud speelt verduurzaming een rol.

 

Nederland is deelnemende partij bij het Europees Energie akkoord en uit dien hoofde dient zij wetgeving te implementeren die (investeringen in) groene energie stimuleert.

 

Wat verandert er per 1 januari 2018?


De VvE’s zijn op dit moment al verplicht om een reservefonds aan te houden, maar in de wet staat niet hoeveel er gereserveerd moet worden. Met een lege spaarpot voldoet de VvE feitelijk toch aan de wet. Vanaf 2018 is de VvE verplicht te reserveren op basis van 0,5 procent van de herbouwwaarde per jaar of op basis van het MJOP, het meerjarenonderhoudsplan. Dat laatste heeft de voorkeur van de wetgever.

Zijn er nog eisen aan het MJOP als op basis daarvan gereserveerd wordt?

Ja, het MJOP moet een concrete kostenberekening bevatten. De looptijd van het MJOP moet minstens  tien jaar zijn en het MJOP mag niet ouder zijn dan vijf jaar. Dit waarborgt dat de reservering altijd aansluit bij het werkelijk benodigd onderhoud.

Wilt u weten bij de aankoop van een appartement of de VvE gezond is en voldoet aan de wettelijke eisen? Schakel dan snel onze aankoopmakelaars in om u te begeleiden.