aankoopmakelaar makelaar

LET OP BIJ KOOPOVEREENKOMST DEEL 5

We zijn aangekomen bij artikel 7 – je bent nog niet een op de helft – waarin de feitelijke overdracht wordt bepaald maar ook de overdracht van aanspraken.

Artikel 7.1. maakt vermelding van het moment van de feitelijke levering. Maar wat is de feitelijke levering: dat is het moment dat je feitelijk de sleutels in handen krijgt. Normaal gesproken vindt dit tegelijk plaats met de juridische levering tenzij anders is afgesproken tussen koper en verkoper.

Verder maakt dit artikel melding van wel of niet in verhuurde staat, geheel of gedeeltelijk. Ook worden eventuele aanspraken op derden – denk hierbij aan bijvoorbeeld garantie op keuken apparatuur of garantie op nieuwe kozijnen of een nieuw dak – in dit artikel overgedragen per datum van de juridische levering. Vraag daarom ook zeker aan de verkoper of hier sprake van is en vraag bijvoorbeeld originele nota’s op van werkzaamheden of apparatuur waar nog garantie op zit .

 

Artikel 8, baten, lasten en canons.

De eerste vraag die wij altijd krijgen: wat zijn canons? Canon betaal je aan de erfpacht houder als er sprake is van erfpacht. Je kunt het “huur” noemen.

Er vindt een verrekening plaats van de zakelijke lasten tussen verkopers en kopers. Deze verrekening vindt plaats vanaf de datum juridische overdracht. De notaris neemt deze verrekening mee op de eindafrekening die hij opmaakt mits hem alle gegevens bekend zijn.

Het zijn dus de zakelijke lasten die worden verrekend, deze lasten worden gebaseerd op de WOZ waarde van de woning. Dus de gebruikerslasten worden niet verrekend! Denk hierbij aan: onroerend zaak belasting, rioolheffing, waterschapsbelasting.