Mevrouw de Aankoopmakelaar

LET OP BIJ KOOPOVEREENKOMST DEEL 3

  1. artikel 4 gaat over het moment dat je eindelijk eigenaar gaat worden. Yes, het moment waarop je hebt gewacht vanaf het tekenen van de koopovereenkomst.

Hier vul je de overeengekomen datum in met de verkopers. Deze kan gewijzigd worden maar alleen in gezamenlijk overleg:

“zoveel eerder of later als partijen tezamen nader overeenkomen” dus dit kan nooit eenzijdig gebeuren!

Tevens vul je hier de notaris in die jij als koper mag uitzoeken. Jij als koper betaalt de notaris. Echter er is een uitzondering hierop – welke de verkoper wel van te voren duidelijk kenbaar moet maken – en dat is de projectnotaris. Als je dat bij de aanmelding vermeld ziet staan dan kiest de verkoper de notaris. De kosten zijn wel voor jou als koper. Dit komt veel voor bij uitponding (verhuur woningen die verkocht worden) en bij beleggers of grote partijen die onroerend goed verkoper.

Als je V.O.N. hebt gekocht dan zijn de kosten van de notaris voor de verkopers.

  1. artikel 5 van de koopovereenkomst is een zgn. zekerheidsstelling. De verkoper verlangt van de koper een zekerheid en deze geef je in de vorm van een bankgarantie of een waarborgsom.

Wat is het verschil:

Bankgarantie: deze kun je aanvragen via de bank die je hypotheek regelt. Hier zitten kosten aan verbonden, dit is per bank verschillend. Deze bankgarantie wordt wel pas geregeld nadat de hypotheek akkoord is.

Je kunt ook een bankgarantie aanvragen via een extern buro https://nationalewaarborg.nl/ via deze weg gaat het aanvragen van een bankgarantie een stuk sneller.

 

Waarborgsom: je kunt er ook voor kiezen om het bedrag zelf over te maken. Dit doe je dan naar de derdengeldenrekening van de notaris die de overdracht verzorgt.

 

Het is gebruikelijk dat de bankgarantie/waarborgsom 10% van de koopsom bedraagt.

Zorg er wel voor dat deze waarborgsom/bankgarantie op tijd – voor de afgesproken datum – geregeld hebt anders kan een verkoper je hiervoor in gebreke stellen (dit artikel wordt verderop besproken)