let op bij koopovereenkomst 6 a

Ik maak er even blog 6 a van want we komen nu 3 artikelen tegen die puur gericht zijn op de koopovereenkomst bij de koop van een appartementsrecht.

Artikel 11:

de koper is verplicht deel te nemen in de lopende opstalverzekering. De Vereniging van Eigenaren verzekert normaal gesproken het gebouw en elk lid van deze Vereniging is dan automatisch lid met zijn appartement in eigendom. Het is ook verstandig om de Vereniging van Eigenaren het gebouw te laten verzekeren, dan zijn er nooit discussies over welke vloer of muur bij welke verzekering hoort. En meestal is het ook goedkoper. En als laatste eist de bank ook steeds vaker dat de Vereniging van Eigenaren een gezamenlijke opstalverzekering heeft afgesloten.

Artikel 12:

Hier wordt er verwezen naar de splitsingsakte waarin het appartementsrecht is opgenomen. Hierin vind je de “spelregels” omtrent de Vereniging van Eigenaren. Bijv voor wie welk onderhoud is. Het kan bijv zijn dat in de splitsingsakte is geregeld dat het onderhoud van een balkon aan jouw appartement juist voor jouw rekening is en niet voor de Vereniging van Eigenaren, let hierop. Ook kan het zijn dat er geen Vereniging van Eigenaren is opgericht in de splitsingsakte maar een Vergadering van Eigenaren (meestal bij splitsingsakten ouder dan 1971). Deze kun je bijv niet laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel en dus gelden er andere regels. Let hier goed op.

Bij een splitsingsakte hoort altijd een reglement van splitsing. In de splitsingsakte wordt hiernaar verwezen, je kunt de akte eigenlijk niet lezen zonder het reglement ernaast. Vraag hiernaar als je dus een appartement koopt, helaas krijg je ze meestal niet meegestuurd. Het reglement is de standaard “spelregels” en in de splitsingsakte kan hiervan worden afgeweken. Gebeurt dit niet dan is dus het reglement geldend dus vandaar dat je die ook zeker moet doornemen.

 

Artikel 13:

Dit artikel gaat over de financiën van de Vereniging van Eigenaren maar ook wat er dus bekend is bij de verkopers omtrent besluiten die zijn genomen waardoor er een financiële verzwaring ontstaat voor de toekomstige eigenaar, jij als koper. Een verkoper hoort alles te melden omtrent de Vereniging van Eigenaren, hun financiële positie en de besluiten.

In 13.1 kan het bedrag worden opgenomen wat in reserve staat voor het appartement jij hebt gekocht. Over dit bedrag hoef je geen overdrachtsbelasting te betalen! Meestal wordt er in de koopakte nog geen bedrag opgenomen maar vraagt de notaris het exacte bedrag op voor de overdracht zodat daarover geen overdrachtsbelasting verschuldigd is. Dit vind je terug op de eindafrekening van de notaris.

In 13.4 kan de verkoper aangeven dat als er voor de overdrachtsdatum nog een vergadering plaatsvindt of jij als koper daarbij aanwezig mag zijn. Dit kan uiteraard interessant zijn, vooral als er besluiten worden genomen die financiële gevolgen hebben voor jou als toekomstig eigenaar.