Huis kopen Den Haag

Hypotheken: nieuw in 2018?

Zoals gebruikelijk, worden de regels voor het verkrijgen van een hypotheek ieder jaar een beetje bijgeschaafd. Ook dit jaar is dat natuurlijk weer het geval. Als u op zoek bent naar een nieuw huis, is het dus belangrijk om te weten wat er verandert.

De veranderingen in 2018 zijn er, net als in voorgaande jaren, op gericht om de hypotheekmarkt weer gezonder te krijgen. De schuldenberg moet kleiner worden. Maar wat betekent dat voor u? Wij zetten de belangrijkste veranderingen binnen het hypotheeknieuws op een rijtje:

 

Wat betekenen de nieuwe hypotheekregels in 2018 voor u als koper?

 

Leenbedrag

Werkt u en uw partner allebei en wilt u in 2018 een huis kopen? Dan heeft dat een groot voordeel! Van het tweede inkomen mag volgend jaar 70 procent worden meegenomen in de berekening voor het maximale hypotheek. Dit jaar is dit nog 60 procent. Zowel de marktwaarde van de woning die u wilt kopen als de hoogte van uw inkomen beïnvloeden het bedrag dat u maximaal kunt lenen voor een hypotheek. Waar u nu nog 101 procent van de woningwaarde mag lenen, is dat per januari 2018 nog maar 100 procent.

 

NHG grens

Wat is nou precies een NHG grens? De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie op hypotheken tot een bepaald bedrag. Sluit u een NHG-hypotheek af, dan leent u veilig. Dat houdt in als u uw huis voor minder verkoopt dan nodig is om uw hypotheek af te lossen, dan kan de NHG u deze restschuld mogelijk kwijtschelden. Daarnaast krijgt u korting op de hypotheekrente. Wel betaald u eenmalig een provisie van 1 % over het totale hypotheek van de woning (aftrekbaar). Op dit moment ligt de kostengrens voor NHG op een koopsom van € 245.000,-. Per 1 januari 2018 zal deze kostengrens worden verhoogt naar  € 265.000,-. Dit is een stijging van ruim 8 procent. Koopt u in 2018 dus een huis voor een koopsom van onder de € 265.000,-, dan kunt u een hypotheek met NHG afsluiten.

Bent u van plan om energiebesparende voorzieningen aan te brengen, dan ligt de grens zelfs op € 280.900,-. Hiermee wil het Waarborgfonds Eigen Woningen, de organisatie achter de NHG, de verduurzaming van woning stimuleren.

 

 

VvE’s

Nieuwe wetgeving VvE’s 2018

Het VvE-recht is volop in beweging. Naar verwachting per 1 januari 2018 wordt de “Wet verbetering functioneren vereniging van eigenaars” ingevoerd, wat moet leiden tot financieel gezondere VvE’s en beter onderhoud van het gebouw.

Waarom verandert de wetgeving?
Een kwart van de woningen in Nederland is appartement. Er zijn 1,2 miljoen appartementen in 121.000 VvE’s verenigd. Echter, na onderzoek is gebleken dat een derde van de VvE’s slecht tot matig functioneert. Ze zijn niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, reserveren te weinig of hebben geen onderhoudsplan. Dat leidt tot verval van het onroerend goed. Naast het aspect van onderhoud speelt verduurzaming een rol.

Nederland is deelnemende partij bij het Europees Energie akkoord en uit dien hoofde dient zij wetgeving te implementeren die (investeringen in) groene energie stimuleert.

Wat verandert er per 1 januari 2018?
De VvE’s zijn op dit moment al verplicht om een reservefonds aan te houden, maar in de wet staat niet hoeveel er gereserveerd moet worden. Met een lege spaarpot voldoet de VvE feitelijk toch aan de wet. In de toekomst is de VvE verplicht te reserveren op basis van 0,5 procent van de herbouwwaarde per jaar of op basis van het MJOP, het meerjarenonderhoudsplan. Dat laatste heeft de voorkeur van de wetgever.

Zijn er nog eisen aan het MJOP als op basis daarvan gereserveerd wordt?
Ja, het MJOP moet een concrete kostenberekening bevatten. De looptijd van het MJOP moet minstens  tien jaar zijn en het MJOP mag niet ouder zijn dan vijf jaar. Dit waarborgt dat de reservering altijd aansluit bij het werkelijk benodigd onderhoud.

 

Verandert er nog meer?

Jazeker, want steeds meer banken sluiten alleen een hypotheek af als de VvE geactiveerd is. Let hierop als u een appartement gaat kopen of laat u goed adviseren. Kom naar onze duo afspraken waarin en een hypotheekadviseur en een aankoopmakelaar u meer tips kunnen geven bij het kopen en financieren van een huis/appartement.

 

Meer info via www.mevrouwdeaankoopmakelaar.nl