Notaris

De koop is rond! Nu moet er een voorlopig koopakte opgemaakt worden, om de gemaakte afspraken tussen koper en verkoper vast te leggen. In Amsterdam gebeurt dit bij de notaris.

De keuze voor de notaris ligt bij de koper omdat deze uiteindelijk de notaris betaalt. Uitzonderingen hierop zijn: bij V.O.N. (vrij op naam) aankopen betaalt de verkoper de notaris dus zal de verkoper ook bepalen bij welke notaris de overdracht zal plaatsvinden. Als bij een projectverkoop de verkoper een projectnotaris aanwijst, betaalt de koper nog wel steeds deze notaris, maar heeft dan geen keuze voor de overdracht, wel voor de hypotheek.

Wat gebeurt er precies bij de notaris?

De koopakte wordt doorgenomen en bij akkoord door koper en verkoper getekend. Dit gebeurt meestal binnen één week na overeenstemming.

Op de datum van levering komen we weer bij de notaris op kantoor voor het ondertekenen van de leveringsakte en de hypotheekakte. De leveringsakte wordt ook getekend door de verkoper en de notaris; de hypotheekakte wordt getekend door uw bank en de notaris. Vaak wordt een medewerker van de notaris gemachtigd om te tekenen namens de bank.
Daarna zorgt de notaris ervoor dat een afschrift van de leveringsakte wordt ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Ook uw hypotheekakte wordt geregistreerd in de openbare registers: iedereen kan dan zien dat u de nieuwe eigenaar bent en dat u een hypotheek heeft afgesloten.

De notaris regelt alle betalingen aan de verkoper, maar ook aan de hypotheekadviseur, taxateur en makelaar. Ook zorgt de notaris voor verrekening van de lopende lasten, canon- en servicekosten, zodat alles tussen beide partijen netjes wordt afgehandeld.

Door de jarenlange ervaring is Mevrouw de Aankoopmakelaar in Amsterdam bekend met diverse notariskantoren en de verschillen in prijs, kwaliteit en service. Geef aan wat u belangrijk vindt en u krijgt een passend advies.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter