Welke hypotheekvormen zijn er………..

Wat zijn het en welke vorm is voor jou het voordeligst?

Ben je een starter op de woningmarkt dan kun je kiezen uit twee hypotheekvormen: annuïtair of lineair. Bij beide vormen staat het aflossen centraal.

Soorten hypotheken

Sluit je binnenkort een hypotheek af dan kun je kiezen tussen een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek.

Heb je voor 1 januari 2013 een hypotheek afgesloten? Dan is de kans groot dat je een (bank)spaarhypotheek, levenhypotheek of aflossingsvrije hypotheek hebt. Deze kun je, als je een nieuwe hypotheek aanvraagt, waarschijnlijk behouden. Door het overgangsrecht blijven de oude regels geldig.

Wat is een annuïteitenhypotheek?

Bij een annuïteitenhypotheek blijft het bruto bedrag dat je elke maand aan de hypotheekverstrekker betaalt gelijk. Bij deze vorm heb je aan het einde van de looptijd het hypotheekbedrag afbetaald. In het begin is de aflossing laag en de rente hoog. Naar gelang de hypotheek afgelost wordt, daalt het rentebedrag (de schuld wordt immers kleiner), maar stijgt het bedrag dat wordt afgelost. Je lost dus steeds meer af per maand. De netto hypotheeklast neemt daardoor toe gedurende de looptijd. Omdat je in het begin netto minder betaalt, is deze vorm populair bij starters. Online vind je veel mogelijkheden om een annuïtaire hypotheek te berekenen.

Wat is een lineaire hypotheek?

Bij een lineaire hypotheek zal het bedrag dat je elke maand aan de hypotheekverstrekker betaalt minder worden. Elke maand wordt een gelijk bedrag afgelost. Daardoor vermindert de schuld sneller dan bij een annuitaire hypotheek en betaal je ook steeds minder rente. Het bedrag dat je per maand betaalt wordt dus steeds minder, de schuld wordt immers ingelost. Anders dan bij een annuïtaire hypotheek betaal je in het begin meer. Maar omdat je steeds een vast bedrag aflost, kost een lineaire hypotheek je gemiddeld over een looptijd van 30 jaar minder. Je kunt online jouw lineaire hypotheek berekenen.

Aflossingsvrije hypotheek

Deze hypotheekvorm kun je inmiddels niet meer afsluiten als starter. Bij deze vorm is er geen verplichte aflossing. Het voldoen van de hypotheekrente is voldoende. De schuld moet echter aan het einde van de looptijd wel volledig zijn betaald. Je hypotheek aflossen kan door óf zelf te sparen óf via beleggingen. Voor veel mensen geldt de waarde van hun huis als aflossing, vandaar dat het ook wel ‘opeethypotheek’ wordt genoemd. De hypotheek is afgelost wanneer het huis wordt verkocht voor de waarde van de hypotheek.

(Bank)spaarhypotheek

Bij een (bank)spaarhypotheek los je net als bij een aflossingsvrije hypotheek de hypotheek aan het einde van de looptijd af. Het grote verschil is dat ondanks dat er niet wordt afgelost op de hypotheek, er wel maandelijks geld ingelegd wordt voor de aflossing van de hypotheek (op een bankrekening). Dit geld wordt uiteindelijk gebruikt om aan het einde van de looptijd de hypotheek af te lossen. De hoogte van de maandelijkse inleg hangt samen met de hypotheekrente. Daalt de hypotheekrente dan ontstaat er een tekort: het zogeheten hypotheekgat. Dat is het verschil tussen de gewenste opbrengst van het spaardeel en de werkelijke opbrengst van het spaardeel. Dit tekort moet je vaak zelf aanvullen. Een spaarhypotheek aflossen of omzetten kan financieel aantrekkelijk zijn als de spaarrentes laag staan.

Overbruggingshypotheek

Een overbruggingshypotheek is een hypotheek waarbij je de overwaarde van je huidige huis leent om een nieuw huis te financieren. Het overbrugt de periode tussen twee woningen. Deze hypotheek is vaak kortlopend en wordt afgelost met de overwaarde die vrij komt bij de verkoop van de oude woning.
Starterslening
Veel gemeenten hebben leningen die specifiek voor starters zijn: de starterslening. In de meeste gevallen staat de gemeente, net als de overheid bij de NHG, garant voor een bepaald bedrag. Hierdoor kunnen starters die aan het begin van hun carrière staan een hoger bedrag lenen dan hun salaris toestaat. Dit gaat vaak gepaard met aantrekkelijke rentetarieven waarbij je soms de eerste paar jaar van de starterslening geen rente hoeft te betalen. Gemeenten hebben hiervoor eigen regels en eisen, die per gemeente weer kunnen verschillen. Ben je starter, dan is het de moeite waard te onderzoeken of jouw gemeente dit aanbiedt. Online kun je een starterslening berekenen.

Bron: Funda