Nieuw: Wat is opkoopbescherming?

Om woningzoekenden meer kans te geven op een betaalbare koopwoning, kunnen gemeenten vanaf 1 januari 2022 een opkoopbescherming invoeren. Dit kan in gebieden of buurten waar schaarste is aan goedkope en middeldure koopwoningen, of wanneer de leefbaarheid van een buurt onder druk staat door het opkopen van woningen voor de verhuur. Gekochte woningen kunnen dan enkel in uitzonderingsgevallen verhuurd worden. Lees hier meer over de Opkoopbescherming.

Onlangs hebben verschillende steden aangegeven gebruik te maken van de Opkoopbescherming of zijn bezig de afspraken vast te leggen, maar de voorwaarden verschillen nogal. Een klein overzicht:

  • Rotterdam: de Maasstad is de eerste gemeente in Nederland die de maatregel gaat invoeren. De opkoopbescherming geldt voor woningen in het lage en midden segment (met een WOZ-waarde tot € 355.000) en gaat in per 1 januari 2022.
  • Haarlem: de opkoopbescherming geldt voor alle koopwoningen met een WOZ-waarde tot € 389.000 en gaat in per 1 februari 2022.
  • Eindhoven: in januari 2022 bespreekt de Eindhovense gemeenteraad de invoering van de opkoopbescherming in de stad. Het streven is om de regeling in het voorjaar van 2022 in te voeren. In Eindhoven wordt de regeling toegepast op recent aangekochte en bestaande koopwoningen met een WOZ-waarde tot € 350.000.
  • Amsterdam: de hoofstad is voornemens dat opkoopbescherming gaat gelden voor de gehele stad voor koopwoningen met een WOZ-waarde tot en met € 512.000. In februari 2022 wordt het voorstel behandeld in de gemeenteraad.
  • Utrecht: de Domstad heeft nog niet veel details bekend gemaakt over de invoering van de opkoopbescherming. Het voornemen is om de maatregel in te voeren in het eerste kwartaal van 2022 en de regel gaat gelden voor ‘goedkope en middeldure koopwoningen, tot een zo hoog mogelijke prijs’.
  • Den Haag: in de Hofstad moet de Raad er nog over stemmen, maar als zij akkoord gaan dan gaat per 1 maart 2022 de opkoopbescherming gelden voor de hele stad. Het gaat om alle woningen in Den Haag met een WOZ-waarde tot en met € 355.000,-.

Behalve met een opkoopbescherming voor bestaande woningen zijn gemeenten ook bezig met een zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwhuizen. Uit een enquête van de Volkskrant blijkt dat meer dan 130 gemeenten met een zelfbewoningsplicht willen voorkomen dat nieuwbouwhuizen in handen vallen van beleggers die de koopwoningen omzetten in huurhuizen.