huis kopen blog monument

Monumentaftrek wordt subsidieregeling

Vanaf 1 januari 2019 zijn uitgaven voor rijksmonumenten niet meer aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

De aftrekregeling wordt vervangen door een subsidieregeling. Dit betekent dat een eigenaar van een rijksmonument een subsidieaanvraag kan doen voor de kosten die hij heeft gemaakt voor onderhoud en restauratie van zijn monument. Er wordt alleen subsidie gegeven voor bedragen boven 1.000 euro.

De eigenaar kan voor kosten waarvoor subsidie kan worden gevraagd een subsidie krijgen van 35% van de kosten. Deze maatregel is op 16 oktober door de Tweede Kamer aangenomen.

Bron: Drost en Juten Netwerk Notarissen