Mevrouw de aankoopmakelaar leiden

Wat betekent ‘recht van overpad’?

Mevrouw de Aankoopmakelaar: “Het ‘recht van overpad’ is een erfdienstbaarheid. Een erfdienstbaarheid is een bepaald recht dat u heeft om gebruik te maken van (een deel van) de grond van iemand anders.

Meestal is dat de grond van uw buurman, maar het kan ook om twee erven gaan die niet aan elkaar grenzen. Bij ‘recht van overpad’ heeft de eigenaar van het ene erf (ook wel het heersende erf) het recht om het andere erf (het dienende erf) als (voet)pad te gebruiken. Bent u van plan een woning te kopen? De verkopende partij heeft de plicht u te vertellen of er een erfdienstbaarheid op het huis of de grond rust. U kunt deze gegevens ook opvragen bij het Kadaster of terugvinden in het bewijs van eigendom”

Zonder zorgen een huis aankopen doet u met de onafhankelijke en deskundige begeleiding van Mevrouw de Aankoopmakelaar. Wilt u meer informatie? Neem contact op voor een goed gesprek.