let op bij koopovereenkomst deel 6

Het heeft heel even geduurd maar we gaan jou meer vertellen over de artikelen in de koopovereenkomst.

We zijn bij artikel 9:

het betreft hier het feit dat kopers en verkopers hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verplichtingen die voortvloeien uit de getekende koopovereenkomst, dus je kunt 1 persoon aanspreken op de verplichtingen, je hoeft ze dus niet beide aan te spreken.

Artikel 10:

Op het moment dat je de sleutel ontvang van de woning gaat het risico van de woning op jou over. Normaal gesproken is de sleuteloverdracht tegelijk met de juridische overdracht en regel je per die datum de opstalverzekering. De opstalverzekering verzekert de woning. Maar het kan zijn dat je de sleutel net een paar dagen voor de juridische overdracht ontvangt. Regel dan zeker een sleutelverklaring maar regel dan dus ook meteen jouw opstalverzekering zodat je gedekt bent tegen brand ed.

Bovenstaande geldt zeker bij de koop van een woning. Bij de koop van een appartement is deze verzekering veelal geregeld door de Vereniging van Eigenaren. Ik kom hierop terug in onze volgende blog aangezien ik dan verder ga met de 3 artikelen die bestemd zijn voor de koop van een appartement.

Verder staat in dit artikel vermeld dat als de onroerende zaak (woning of appartement) zo beschadigd raakt voor de sleuteloverdracht dat deze niet meer gebruikt kan worden als woning – niet meer voor normaal gebruik geschikt is – de koopovereenkomst van rechtswege is ontbonden.

Maar uiteraard wordt er ook geregeld welke afspraken er gemaakt kunnen worden door kopers en verkopers na beschadiging van de onroerende zaak. Het kan zijn dat de verkoper aangeeft dat hij de schade kan herstellen voor de feitelijke overdracht. Jij kunt dan als koper dit wel controleren, dat het wel zo is als voor de beschadiging en dan kan de koop en overdracht alsnog doorgaan. Ook kan jij als koper wel uitvoering van de koopovereenkomst verlangen en dat naast de levering van de woning ook bijv de uitkering van de opstalverzekering wordt overgedragen van verkopers naar kopers.

Uiteraard kan jouw aankoopmakelaar jou hierin erg goed adviseren mocht deze situatie zich voordoen bij de woning die jij hebt gekocht.