aankoopmakelaar den haag

Let op bij koopovereenkomst deel 4

Vervolg van de koopakte, artikel 6:

Artikel 6 In dit artikel wordt de staat van onderhoud beschreven maar ook zaken als erfdienstbaarheden,
bekendheid met asbest, bodemverontreiniging, monument, beschermd stadsgezicht ed.

maar ook het moment van overdragen met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, heersende erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten, zichtbare en onzichtbare gebreken (komen we in een volgende blog op terug) en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen.

In dit artikel wordt veel ingevuld door de verkopend makelaar dus let daar heel goed op. Het begint al bij artikel 6.2:

Let goed op of er erfdienstbaarheden, lasten en beperkingen, zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen zijn. Zo ja dan moeten deze hier wel ingevuld worden. Deze kun je bijvoorbeeld vinden in een bewijs van eigendom, splitsingsakte, Kadaster of andere relevante documenten.

Artikel 6.3. hier wordt de feitelijke eigenschap van de woning beschreven. Hier wordt meestal alleen woning ingevuld (mits je een woning hebt gekocht uiteraard) maar let ook op berging, tuin, garage, dakterras ed.

Daarna wordt er aangegeven of de verkoper bekend is met verontreiniging/ondergrondse olietanks of asbest. Let op: je hebt als koper onderzoeksplicht dus heb je een vermoeden of wil je het zeker weten dan kun je niet alleen afgaan op de informatie die de verkoper verstrekt, dan moet je ook je eigen onderzoek doen. Dit kun je afschuiven op jouw eigen aankoopmakelaar!

In dit artikel wordt ook vermeld dat je het recht hebt om de woning voor de juridische overdracht van binnen en van buiten te inspecteren. Maak hier ook zeker gebruik van voordat je naar de notaris gaat.

Ook geeft verkoper aan of hij wel of niet bekend is met monument, beschermd stadsgezicht en wet voorkeursrecht Gemeenten.

En er staat een artikel in dat verschil in opgegeven en werkelijke grootte aan partijen geen rechten geeft. Veelal wordt er ook nog verderop in de akte een extra artikel vermeld inzake de meetinstructie. Ook hier: bij twijfel ga zelf goed nameten of doe je onderzoek. Beter: schakel je eigen aankoopmakelaar in, die kan dit goed voor je uitzoeken en beschikt over de middelen om dit te doen.