aankoopmakelaar rotterdam

let op bij de koopovereenkomst deel 7

Bij deel 7 zijn we inmiddels aangekomen bij artikel 14 van de koopovereenkomst: de ingebrekestelling/ontbinding.

In dit artikel is geregeld wat er gebeuren moet als 1 van de partijen zijn afspraken uit de koopovereenkomst niet nakomt. Bijvoorbeeld: de koper stort de bankgarantie niet op tijd, de financiering van de koper komt niet rond en hij laat dit weten na de datum ontbindende voorwaarde, de verkoper komt niet bij de notaris opdagen en levert dus niet.

Als een partij in gebreke blijft dan kan de andere partij de eerste partij in gebreke stellen. Vanaf dat moment gaan er wettelijk 8 dagen waarin de partij alsnog aan zijn verplichtingen kan voldoen. Want het niet nakomen van je verplichting kan soms ook overmacht zijn. Bijv als verkoper krijg je een ongeluk onderweg naar de notaris. Dan moet je wel de tijd krijgen om wat te regelen zonder dat je meteen boete moet gaan betalen. Daarvoor zijn dus die 8 wettelijke dagen.

Echter als de in gebreke zijnde partij dan alsnog niet aan zijn verplichtingen voldoet dan kan je:

  • de koopakte ontbinden en een boete opeisen van 10% van de koopsom of
  • de koopakte laten lopen maar dan is de boete 3 promille van de koopsom met een maximum van 10% van de koopsom.

Dit allemaal zonder dat er een rechter tussenkomt. Maar ben je het niet eens met de hoogte van de boete ga dan zeker naar de rechter als jij de partij bent die in gebreke is gesteld. Die kijkt ook zeker wel naar de werkelijk geleden schade door de andere partij.

Tags: