Gaat u een woning kopen? Dan heeft u meer kosten dan alleen de koopsom: namelijk de kosten koper.

Er zit een verschil in de kosten koper voor de aankoop van een bestaande woning en een nieuwbouwwoning:

De kosten koper voor een bestaande woning zijn:

 • Notariskosten voor de levering en de hypotheek
 • Advies- en bemiddelingskosten
 • Aanvraag NHG
 • Kosten bankgarantie
 • Bereidstellingsprovisie
 • Rente en kosten overbruggingskrediet
 • Verhuis- en inrichtingskosten
 • Overdrachtsbelasting
 • Taxatiekosten
 • Makelaarskosten aankoop
 • Bouwkundige keuring

De kosten koper voor een nieuwbouw woning zijn (VON koopt u nieuwbouw maar toch heeft u kosten):

 • Notariskosten voor de hypotheek
 • Advies- en bemiddelingskosten
 • Aanvraag NHG
 • Kosten bankgarantie
 • Bereidheidstellingsprovisie
 • Rente en kosten overbruggingskrediet
 • Verhuis- en inrichtingskosten
 • Hypotheekrente tijdens de bouw
 • Bouwrente
 • Boeterente
 • Kosten meerwerk

Een aantal van bovengenoemde kosten is eenmalig aftrekbaar namelijk de kosten koper die gemaakt zijn voor het afsluiten van een lening/hypotheek in verband met de aankoop, verbouwing of het onderhoud van een woning. Lees hier meer over de aftrekbare kosten.

 

kosten koper

Welke kosten koper zijn er?

Notariskosten

De notaris berekent kosten voor het opmaken van:

 • De eigendomsakte (alleen bij koop bestaande woning).
 • De hypotheekakte.

De overdrachtsbelasting en de notariskosten voor de eigendomsakte vormen samen de ‘kosten koper’ (k.k.). Een nieuwbouwwoning koopt u meestal ‘vrij op naam’ (v.o.n.). De notariskosten voor de eigendomsoverdracht en de btw zijn dan bij de koop inbegrepen.

Advies- en bemiddelingskosten

Uw hypotheekadviseur berekent kosten voor zijn advies en bemiddeling. Die kosten betaalt u rechtstreeks via een adviesnota. De hypotheekadviseur kan voor zijn diensten een vast bedrag of een vergoeding per uur vragen.

Aanvraag van NHG

De aanvraagkosten voor Nationale Hypotheek Garantie zijn 1% van het hypotheekbedrag. Daar staat een  rentevoordeel tegenover waarmee u de kosten snel terugverdient.

Kosten bankgarantie

Een verkoper heeft graag zekerheid dat u de woning ook echt koopt. Hij wil daarom een waarborgsom, 10% van de koopsom. In plaats van een waarborgsom storten bij de notaris, kunt u uw hypotheekadviseur ook een bankgarantie laten regelen.

Bereidstellingsprovisie

U kunt de geldigheidstermijn van een offerte vaak voor een aantal maanden verlengen tegen betaling van bereidstellingsprovisie (ook wel: verlengingskosten). Dat kost u over het hypotheekbedrag per maand meestal 0,25%.

Rente en kosten overbruggingskrediet

Bezit u al een woning die u nog niet heeft verkocht en wilt u de overwaarde gebruiken voor de aankoop van de nieuwe woning? Dan regelt de hypotheekadviseur een overbruggingskrediet voor u. U betaalt rente over het overbruggingskrediet. Die rente is fiscaal aftrekbaar, zolang het krediet is afgesloten ten behoeve van uw eigen woning (uw hoofdverblijf).

Verhuis- en inrichtingskosten

Verhuizen en inrichten kunt u zo duur maken als u wilt. Als rekenwaarde hanteert Vereniging Eigen Huis doorgaans 10% van de koopsom van uw nieuwe woning.

Overdrachtsbelasting

Koopt u een bestaand huis? Dan betaalt u 2% overdrachtsbelasting.

Taxatiekosten

Koopt u een bestaand huis? Dan wil uw geldverstrekker zeker weten dat het huis voldoende waard is als onderpand. Hij vraagt u dan uw woning te laten taxeren door een onafhankelijke partij. Dat kost u al gauw een paar honderd euro.

Makelaarskosten

De makelaarskosten voor een aankoopmakelaar heeft u alleen als u ook een aankoopmakelaar inschakelt. Deze aankoopmakelaar kost u echter geen geld want door het werk van deze aankoopmakelaar en het goede onderhandelen weet u zeker dat u voor de meest gunstige prijs een huis koopt en onder alle goede voorwaarden.

Bouwkundige aankoopkeuring

Koopt u een bestaand huis? Dan hoeft u geen aankoopkeuring te laten uitvoeren. Wij raden u aan dat toch wel te doen. Een aankoopkeuring geeft u een goed beeld van de bouwkundige staat van de woning.

Hypotheekrente tijdens de bouw

De geldverstrekker plaatst de door u afgesloten hypotheek in een bouwdepot, een soort bankrekening. Van deze rekening worden gedurende de bouw de nota’s van de aannemer betaald. U bent meteen hypotheekrente verschuldigd over het gehele hypotheekbedrag. Wel krijgt u rente vergoed over het bedrag dat nog in depot staat. Deze rentevergoeding kan gelijk zijn aan uw hypotheekrente maar ook lager. Zodra u een gedeelte van de bouw betaalt, ontvangt u over het uitbetaalde bedrag geen depotrente meer. U betaalt dan meer rente. Naarmate de bouw vordert, stijgen dus uw hypotheeklasten.

Bouwrente

Bouwrente betaalt u aan de bouwer. Deze rente kan bestaan uit een financieringsvergoeding en uitstelrente. De financieringsvergoeding is de rente die u betaalt over de periode vóór u de koop-/aannemingsovereenkomst sluit, als de bouwer al kosten heeft gemaakt voor de grond en de bouw. Deze vergoeding maakt deel uit van de koopsom en is onderhandelbaar.

Uitstelrente is de rente die u betaalt over de periode tussen het sluiten van de koop-/aannemingsovereenkomst en het moment dat u daadwerkelijk eigenaar wordt, de overdracht bij de notaris. Bij het sluiten van de koop-/aannemingsovereenkomst is nog niet duidelijk hoe hoog het bedrag aan uitstelrente is.

Boeterente

Tijdens de bouw van uw nieuwbouwwoning ontvangt u een aantal facturen – bouwtermijnen – van de ondernemer. Betaalt u niet op tijd, dan kan de ondernemer boeterente in rekening brengen.

Kosten meerwerk

Meerwerk is alles wat u extra wilt ten opzichte van het (standaard)bouwplan. Denk bijvoorbeeld aan andere badkamertegels of een andere keuken. Minderwerk is wat u weglaat in het bouwplan. Voor meerwerk moet u extra betalen.