bouwkundige keuringVia een bouwkundige keuring komen we bij de aankoop direct achter de bouwkundige staat van een woning.

Een bouwkundige keuring omvat de volledige inspectie van zowel de binnenzijde als de gehele buitenzijde (dus ook – indien goed bereikbaar – het dak) alsmede (indien goed bereikbaar) een inspectie van de kruipruimte en de begane grond vloer.
Het rapport wat u daarna ontvangt bevat een totaal beeld van de bouwtechnische staat van de woning waarin alle visueel waarneembare gebreken worden beschreven en eventueel op foto vastgelegd. Tevens bevat het rapport een begroting van de herstelkosten. Aan het rapport wordt ook (indien nodig) een NHG model gehecht.
Als u uw woning aankoopt samen met Mevrouw de Aankoopmakelaar dan wordt er altijd een bouwkundige keuring uitgevoerd (voor woningen die ouder zijn dan 20 jaar of in geval van verdachte omstandigheden).

Waarom een bouwkundige keuring?

Behalve dat de bouwkundige staat van een woning van invloed is op de waarde is er nog een belangrijk aspect voor het opstellen van een rapport. De verkoper heeft de zgn. wettelijke meldingsplicht maar de koper heeft een even zware onderzoeksplicht. De koper van een woning is verplicht zich actief op de hoogte te stellen van de staat van een woning.

Het is dus ook altijd gebruikelijk dat Mevrouw de Aankoopmakelaar of een ontbindende voorwaarde in de koopakte laat opnemen t.b.v. een bouwkundig rapport of dat de keuring uitgevoerd wordt voor tekenen van de koopakte.

In de praktijk:

In 2008 had een klant van Mevrouw de Aankoopmakelaar interesse in een woning aan de van Musschenbroekstraat te Den Haag. Een leuke woning waar nog wel e.e.a. aan moest worden verbouwd. Deze woning was namelijk jaren verhuurd geweest.

Op advies van Mevrouw de Aankoopmakelaar is de vloerbedekking verwijderd en een opening gezaagd om de kruipruimte te inspecteren (er was geen opening t.b.v. de kruipruimte). Bij inspectie van de kruipruimte bleek dat deze slecht werd geventileerd en vol afval lag. Tevens kwam uit de inspectie dat de vloerbalken en vloerdelen waren aangetast door schimmels en houtworm.

bouwkundige keuringDe totale begane grond vloer moest worden vervangen c.q. de fundering moest worden behandeld tegen de schimmels. Kostenbegroting € 10.000,=. Aangezien er een ontbindende clausule was opgenomen in de koopakte kon de koopster op grond van de bouwkundige keuring besluiten de koopovereenkomst te ontbinden.

Inmiddels heeft zij een andere leuke woning aangekocht zonder problemen!

De bouwkundige:

bouwkundige keuringAlle bouwkundige keuringen voor Mevrouw de Aankoopmakelaar worden uitgevoerd door Bouw Advies Beheer b.v., Frambozenstraat 76 te Den Haag, telefoonnummer:
070-4490637.

Uiteraard kunt u hun altijd bellen voor een prijsopgave voor uw bouwkundige keuring.