Huis kopen Amsterdam Oost

Wat betekent een Groninger Akte?

Definitie Groninger Akte: een constructie waarbij de onroerende zaak wel wordt geleverd, maar de koopsom ervan nog niet wordt betaald…

Maar wanneer wordt dit nu toegepast? In een situatie waarbij een zaak niet binnen 6 maanden (gerekend vanaf aankoopdatum door verkoper) getransporteerd kan worden, en verkoper daarmee de 2% overdrachtsbelasting (6% indien het bedrijfsruimte betreft), die hij anders wel terug zou krijgen, ziet “verwateren”. Koper is niet verplicht medewerking te verlenen aan deze constructie want je wordt al eigenaar van een woning maar je hebt nog niet de feitelijke (sleutels) beschikking over deze woning.

Koper krijgt in voornoemde situatie de economische en juridische eigendom, laatste echter de ontbindende bepaling van betaling van de koopsom. Wel betaalt koper bij deze levering alvast de kosten voor de leveringsakte opgemaakt door de notaris en de 2% overdrachtsbelasting. Bij de betaling van de koopsom wordt er nog een akte van constatering en kwijting opgesteld, waarmee de transactie onomkeerbaar is geworden.

Mocht je deze situatie tegenkomen en je weet niet precies wat u te wachten staat als koper en je wenst meer informatie, neem dan eens contact met ons op.