Een nieuw jaar, nieuwe regels. Wat gaat er vanaf 2018 veranderen?

Zoals gebruikelijk, worden de regels voor het verkrijgen van een hypotheek ieder jaar een beetje bijgeschaafd. Ook dit jaar is dat natuurlijk weer het geval. Als u op zoek bent naar een nieuw huis, is het dus belangrijk om te weten wat er verandert.

De veranderingen in 2018 zijn er, net als in voorgaande jaren, op gericht om de hypotheekmarkt weer gezonder te krijgen. De schuldenberg moet kleiner worden. Maar wat betekent dat voor u? Wij zetten de belangrijkste veranderingen binnen het hypotheeknieuws op een rijtje:

Wat betekenen de nieuwe hypotheekregels in 2018 voor u als koper?

Leenbedrag

Werken u en uw partner allebei en wilt u in 2018 een huis kopen? Van het tweede inkomen mag dit jaar 70 procent worden meegenomen in de berekening voor de maximale hypotheek. Vorig jaar was dit nog 60 procent. Zowel de marktwaarde van de woning die u wilt kopen als de hoogte van uw inkomen beïnvloeden het bedrag dat u maximaal kunt lenen voor een hypotheek. In 2018 mag u nog maar 100 procent van de woningwaarde lenen.

NHG grens

Wat is nou precies een NHG grens? De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie op hypotheken tot een bepaald bedrag. Sluit u een NHG-hypotheek af, dan leent u veilig. Dat houdt in als u uw huis voor minder verkoopt dan nodig is om uw hypotheek af te lossen, dan kan de NHG u deze restschuld mogelijk kwijtschelden. Daarnaast krijgt u korting op de hypotheekrente. Wel betaald u eenmalig een provisie van
1 % over het totale hypotheek van de woning (aftrekbaar).  Per 1 januari 2018 is deze kostengrens worden verhoogt naar € 265.000,-. Dit is een stijging van ruim 8 procent. Koopt u in 2018 een huis voor een koopsom van onder de € 265.000,-, dan kunt u een hypotheek met NHG afsluiten.

Bent u van plan om energiebesparende voorzieningen aan te brengen, dan ligt de grens zelfs op € 280.900,-. Hiermee wil het Waarborgfonds Eigen Woningen, de organisatie achter de NHG, de verduurzaming van woning stimuleren.

VvE’s (Vereniging van Eigenaars)

Nieuwe wetgeving VvE’s 2018

Het VvE-recht is volop in beweging. Naar verwachting per 1 januari 2018 wordt de “Wet verbetering functioneren vereniging van eigenaars” ingevoerd, wat moet leiden tot financieel gezondere VvE’s en beter onderhoud van het gebouw.

Waarom verandert de wetgeving?
Een kwart van de woningen in Nederland is een appartement. Er zijn 1,2 miljoen appartementen in 121.000 VvE’s verenigd. Echter, na onderzoek is gebleken dat een derde van de VvE’s slecht tot matig functioneert. Ze zijn niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, reserveren te weinig of hebben geen onderhoudsplan. Dat leidt tot verval van het onroerend goed. Naast het aspect van onderhoud speelt verduurzaming een rol.

Nederland is deelnemende partij bij het Europees Energie akkoord en uit dien hoofde dient zij wetgeving te implementeren die (investeringen in) groene energie stimuleert.

Wat verandert er per 1 januari 2018?
De VvE’s zijn waren al verplicht om een reservefonds aan te houden, maar in de wet stond niet hoeveel er gereserveerd moest worden. Met een lege spaarpot voldoet de VvE feitelijk toch aan de wet. Vanaf 2018 is de VvE verplicht te reserveren op basis van 0,5 procent van de herbouwwaarde per jaar of op basis van het MJOP, het meerjarenonderhoudsplan. Dat laatste heeft de voorkeur van de wetgever.

Zijn er nog eisen aan het MJOP als op basis daarvan gereserveerd wordt?
Ja, het MJOP moet een concrete kostenberekening bevatten. De looptijd van het MJOP moet minstens tien jaar zijn en het MJOP mag niet ouder zijn dan vijf jaar. Dit waarborgt dat de reservering altijd aansluit bij het werkelijk benodigd onderhoud.

Verandert er nog meer?

Jazeker, want steeds meer banken sluiten alleen een hypotheek af als de VvE geactiveerd is. Let hierop als u een appartement gaat kopen of laat u goed adviseren.

Wat adviseert Mevrouw de Aankoopmakelaar?

Heeft u plannen om dit jaar een huis te kopen, dan is het verstandig om eerst een afspraak te maken met een hypotheekadviseur. Deze kan u goed adviseren. Mevrouw de Aankoopmakelaar werkt samen met diverse hypotheekadviseurs met wie wij een vrijblijvende afspraak kunnen organiseren.

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter